Dog standard

Pôvod: Kanada

Patronát: FCI

Dátum publikovania platného štandardu: 24. 7. 1996

Krátky prehľad histórie: toto plemeno pochádza z ostrova Newfoundland a pochádza z miestnych psov a z veľkého čierneho medvedieho psa, ktorého sem po roku 1100 doviezli Vikingovia. Po príchode európskych rybárov pôsobili mnohé plemená na formovanie a oživenie plemena, ale najdôležitejšie vlastnosti zostali zachované. Keď v roku 1610 začala kolonizácia ostrova, novofundladský pes sa už vyznačoval svojou vlastnou morfológiou a vrodenými vlastnosťami. Tieto vlastnosti mu na súši dovoľovali pri ťahaní ťažkých bremien znášať najkrutejšie klimatické podmienky a ako vodnému a záchranárskemu psovi odolávať nástrahám mora.

Celkový vzhľad: je masívny a má mocné, svalnaté telo. Jeho pohyby sú dobre koordinované.

Dôležité proporcie: dĺžka tela od kohútika po nasadenie chvosta je rovnaká ako vzdialenosť od kohútiku po zem. Telo je kompaktné. Telo sučky môže byť o niečo dlhšie a menej masívne ako telo psa. Vzdialenosť od kohútika po spodný okraj hrudníka je väčšia ako od okraja hrudníka po zem.

Povaha a správanie: jeho vzhľad vyžaruje dobromyseľnosť a miernosť. Majestátny, veselý a podnikavý, je známy svojou milotou a pokojom.

Hlava: masívna. Hlava sučky zodpovedá celkovým vzhľadom hlave psa, ale je trochu menej masívna.

Čelový sklon: zreteľný, ale nie príliš strmý.

Ňucháč: veľký, dobre pigmentovaný, s dobre vyvinutými nozdrami.

Čierny pri čiernom a bieločiernom osrstení, hnedý pri hnedom osrstení.

Papuľa: výrazne kvadratická, hlboká a primerane krátka, pokrytá krátkou jemnou srsťou, bez vrások. Kútiky jasne vyznačené, ale nie príliš výrazné.

Líca: mäkké.

Zhryz: nožnicový alebo kliešťový.

Oči: pomerne malé, dosť hlboko uložené, ležia dosť ďaleko od seba, červená žmurka nie je viditeľná. Tmavohnedej farby pri čiernych a čiernobielych, pri hnedom osrstení sú prípustné aj svetlejšie odtiene.

Uši: pomerne malé, trojuholníkové so zaoblenou špičkou, osadené dobre vzadu po stranách temena, ležia tesne pri hlave. Keď ucho dospelého psa natiahneme dopredu, dosahuje po vnútorný kútik oka na rovnakej strane hlavy.

Krk: silný, svalnatý, dobre vsadený do pliec, dosť dlhý, aby umožňoval hrdé držanie hlavy. Nemá mať príliš vyvinutý lalok.

Trup: masívna štruktúra kostí. Pri pohľade zboku je telo hlboké a mocné.

Horná línia: od kohútika po kríže vodorovná a pevná.

Chrbát: široký.

Bedrá: silné a svalnaté.

Kríže: široké, klesajú pod uhlom 30°.

Hrudník: široký, priestranný a hlboký, dobre zaoblené rebrá.

Spodná línia a brucho: takmer rovnobežná, nie vtiahnutá.

Končatiny

Predok: predné končatiny sú úplne rovné a paralelné ako v kroku tak aj v pomalom kluse.

Plecia: veľmi svalnaté, uložené sú šikmo dozadu pod uhlom asi 45° k horizontále.

Lakte: dobre priliehajú k hrudníku.

Nadprstia: mierne šikmé.

Predné labky: veľké, primerané k telu, zaoblené, pevné, kompaktné, tesne zovreté prsty s dobre vyvinutými medziprstovými blanami. Pazúriky sú čierne pri čiernych a čiernobielych jedincoch, rohovinové pri hnedom osrstení. Ak sú prsty biele, nemajú byť pazúriky čiernej farby.

Zadné končatiny: pretože sila na ťahanie ťažkých nákladov, na plávanie a výdatný, priestranný pohyb je vo veľkej miere závislá od zadných končatín, majú ich vlastnosti pri novofoundlanskom psovi veľký význam. Bedrá: majú byť silné, široké a dlhé.

Stehná: široké a svalnaté.

Kolená: dobre, ale nie príliš zauhlené, pes nemá vyzerať, akoby mal skrčené kolená.

Predkolenia: silné a dosť dlhé.

Podpätia: pomerne krátke, nízko nasadené, paralelné a ďaleko od seba postavené. Nemajú byť vtočené ani vytočené.

Zadné labky: silné a kompaktné. Farba pazúrikov ako pri predných. Ak sa vyskytujú, majú sa vlčie pazúriky odstrániť.

Chvost: keď novofoundlandský pes pláva, pôsobí chvost ako kormidlo, je silný a v nasadení hrubý. V postoji je spustený nadol, na konci má mierny oblúk. Dosahuje po päty alebo trochu nižšie. V pohybe alebo ak je pes vzrušený, je nesený vodorovne so špičkou nepatrne zdvihnutou. Nikdy nemá byť stočený na chrbte alebo stiahnutý pomedzi zadné končatiny.

Pohyb: novofoundlandské psy ukazujú v pohyby dobrý záber predných končatín a silný posun zo zadných končatín. Vyvoláva dojem neúnavnosti a sily. Mierne valivý pohyb chrbta je prirodzený. Keď sa rýchlosť zvyšuje, majú behy tendenciu približovať sa k centrálnej osi tela, línia chrbta zostáva rovná.

Osrstenie: novofoundlandsý pes má vodu neprepúšťajúcu dvojitú srsť. Krycia srsť je primerane dlhá a rovná, nie stočená. Mierne zvlnenie je povolené. Podsada je mäkká a hustá, hustejšia v zime ako v lete, ale na hrudi a trupe sa vždy vyskytuje. Na hlave, papuli a na ušiach je srsť krátka a jemná. Predné a zadné končatiny majú zástavy. Chvost je úplne pokrytý dlhou, hustou sraťou, ktorá ale netvorí zástavu.

Farba: čierna, čiernobiela a hnedá.

Čierna: pôvodná farba novofoundlandského psa je čierna. Odtieň má byť taký jednoliaty, ako je len možné, ale slabý odtieň, akoby opálený slnkom, je povolený. Malý biely fľak na hrudi, biele špičky prstov a biely konček chvosta sú povolené.

Bieločierna: tento variant má pre plemeno historický význam. Uprednostňovať sa majú čierne hlavy s bielou lysinkou, ktorá sa smerom k ňucháču rozširuje, čierne sedlo s rovnakými znakmi a čierne kríže s čiernou hornou časťou chvosta. Všetko ostatné musí byť biele a môže mať len minimálne striekance.

Hnedá: môže byť od brondzovej po čokoládovú. Malý biely fľak na hrudi, biele špičky labiek a chvosta sú povolené.

Bieločierne a hnedé jedince sa posudzujú v tej istej triede ako čierne.

Veľkosť, hmotnosť: priemerná výška v kohútiku psy: 71 cm, sučky: 66 cm. Priemerná hmotnosť psy: 68 kg, sučky: 54 kg.

Veľká výška v kohútiku sa vyžaduje, ale nie na úkor harmónie, celkového zdravia, silnej konštrukcie a bezchybného pohybu.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Celkový vzhľad: vysokonohosť, nedostatok substancie.

Štruktúra kostí: ťažkopádny vzhľad, tenké kosti.

Povaha: agresivita.

Hlava: úzka.

Papuľa: špicatá alebo dlhá.

Pysky: výrazné.

Oči: okrúhle, vypúlené, jasne viditeľná červená žmurka.

Chrbát: vyklenutý, mäkký alebo prepadnutý.

Predné končatiny: poklesnuté nadprstia, roztiahnuté prsty, vtočené alebo vytočené labky, chýbanie medziprstových blán.

Zadné končatiny: strmé kolená, kravský postoj, súdkovitý postoj, vtočené labky.

Chvost: dlhý, krátky, zalomený, stočená špička.

Pohyb: ťahavý, krabí, šikmo prebiehajúci pohyb, úzky alebo štrikujúci, križovanie predných končatín, prsty predných končatín pri sebe, alebo ďaleko od seba, stepovanie, mimochod.

Osrstenie: slabé, otvorená srsť.

Vylučujúce chyby:

–          Zlá povaha.

–          Predhryz, podhryz, skrížený zhryz.

–          Krátka alebo hladko priliehajúca srsť.

–          Znaky inej ako bielej farby na čiernej alebo hnedej srsti.

–          Každé iné sfarbenie ako čierne, bieločierne alebo hnedé.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Ak v raji nie sú psi, potom chcem ísť tam, kde šli oni.

in memory